روان سازی توسعه صادرات یکی از مهمترین اهداف منطقه آزاد چابهار است که می تواند برای کشورهای محصور در خشکی مانند افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. با توجه به اینکه چابهار سومین قطب پتروشیمی میباشد سبب اشتغالزایی، تولید و صادرات خواهد بود و در تمامی زمینه‌ها فعالیت را برای تجار و بازرگانان فراهم میکند. دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به بازارهای کشورهای شرقی، معافیت مالیاتی، وجود انبارهای کانتینری امتیازاتی است که سبب شده در چابهار فرصت سرمایه گذاری مناسبی فراهم شود. در این مدت شاهد رشد چشمگیر سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه استراتژیک چابهار خواهیم بود. با توجه به اینکه در فاز دوم طرح توسعه بندر شهید بهشتی در چابهار، طرح ساخت ترمینال نفتی و پتروشیمی، ساخت انبار کالاهای خشک، ایجاد مخازن نفتی، ایجاد صنایع کوچک پایین دستی پتروشیمی مطرح است، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری کلان در چابهار را فراهم میکند. کاهش هزینه صادرات و واردات با روند افزایشی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی از طریق بندر چابهار فراهم است که این موضوع مزیتی برای واردات و صادرات به موقع و روز افزون خواهد بود. با توجه به اینکه بندر چابهار امن‌ترین و کم هزینه ترین مسیر برای واردات و صادرات میباشد، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است. شناسایی ظرفیت اقتصادی منحصر به فرد در چابهار مهمترین هدف برای برگزاری همایش و نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پلیمر و پتروشیمی چابهار و در نهایت سرمایه گذاری کلان میباشد.

مزیت هایی اعم از نیروی کار ارزان، نزدیکی به خطوط کشتیرانی، مشوق مالیاتی-صادرات و واردات، دسترسی به انواع مواد معدنی از دیگر مزایا و اهمیت سرمایه گذاری در چابهار خواهد بود که باید بهره کامل از این موقعیت جهت رونق تولید را برد. با وجود تمامی مزایا، پتانسیل فیزیکی و عینی و همچنین برخورداری از قوانین تسهیلگر که نام برده شد؛ کشور ایران نسبت به دیگر کشورها در جذب سرمایه گذاری عملکرد ضعیفی دارد.  برای رهایی از بحران اقتصادی باید یک نقشه راه آینده کشوری داشته باشیم. مناطق آزاد ايران در مقايسه با ساير مناطق آزاد دنيا اين امتياز را دارند كه عليرغم شرايط انجام امور بين‌المللي متكي به اقتصاد جهاني نيستند و با تضمين و پشتوانه سرزمين اصلي حركت مي كنند كه اين امر باعث شده تا به طور نسبي از آسيب‌ها و بحران‌هاي جهاني كمترين ضربه را بخورد. اقتصاد دولتی ایران نقش بخش‌های خصوصی را تضغیف کرده است. جذب سرمایه خارجی در شرایط رشد اقتصادی از سرمایه گذاری داخلی با برنامه ریزی دقیق باید محقق شود.

مطلب پیشنهادی: نمایشگاه نفت و گاز 98