شرکت توسعه نمایشگاهی شریف در راستای بهبود کسب و کار حوزه های مختلف صنایع و با ماهیت معرفی هر چه بهتر محصولات و خدمات شرکت های فعال شکل گرفت. رویکرد این شرکت برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین اللملی، مشتری مداری و تحقق فروش هر چه بیشتر برای کارفرمایان در ایران و سایر نقاط جهان می باشد. استعداد بسیار ویژه ایران در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پلیمری‌، ساختمان، معادن، بیمارستانی، هتل داری و گردشگری فرصتی طلایی را جهت درآمد زایی و شکل گیری اقتصادی پویا ایجاد کرده است.