نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایش و گرمایشی

این نمایشگاه برای نخستین بار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی توسط شرکت توسعه نمایشگاهی شریف برگزار می گردد. با توجه به فعالیت مجتمع های متعدد در این منطقه و نیاز مبرم بخش های عمرانی و تاسیساتی این مجتمع ها، بر گزاری این نمایشگاه تخصصی در اواخر آبان ماه سال 1400 بسیار جذاب و موثر خواهد بود.

فرم پیش ثبت نام