نویسنده: مدیر سایت

نمایشگاهها از اواخر خرداد 99 دوباره برگزار میشوند

“ستاد مقابله با کرونا در بعضا استانها اجازه بازگشایی نمایشگاهها را صادر کرده و رویدادهای نمایشگاهی از پایان خرداد ماه میتوانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شوند.” این بخشی از سخنان علی یار محمدیان مدیر انجمن...

ادامه مطلب

ثبت نام غرفه داران