فراخوان اولين نمایشگاه و همايش بین المللی

2 الی 5 دی ماه 98

ساعت 8 الی 11:30 برگزاری دوره های آموزشی

ساعت 14 الی 16 برگزاری همایش و سخنرانی

ساعت 16 الی 20 برگزاری نمایشگاه

بهمراه اعطای مدرک بین المللی

فرم ثبت نام را دانلود کنید:

فرم ثبت نام

مطلب پیشنهادی: نمایشگاه نفت و گاز 98