برای اطلاعات بیشتر میتوانید با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید:
  02144787934
02144787935
02144787936
09397559393
 آدرس: اتوبان تهران کرج، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد 2، دبیرخانه نمایشگاه