ستاد مقابله با کرونا در بعضی استانها اجازه بازگشایی نمایشگاهها را صادر کرده و رویدادهای نمایشگاهی از پایان خرداد ماه میتوانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شوند.”

این بخشی از سخنان علی یار محمدیان مدیر انجمن نمایشگاههای بین المللی ایران است.

او خاطر نشان نمود : دانشگاه‌‌های علوم هاپزشکی بعضی استانها با همیاری شرکت های نمایشگاهی , پروتکل‌های بهداشتی را برای مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه‌ها را بنا کردن کرده‌اند تا بار دیگر بتوانیم برپایی صنعت نمایشگاه را شاهد باشیم و رویدادهای اقتصادی کشور از سر گرفته شوند.

از جمله مهم ترین موردهای بهداشتی رقم خورده , لزوم استفاده از ماسک , ضدعفونی نمودن دست‌ها و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در سالنهای نمایشگاهی است که این امر با همیاری شرکتها و مجریان نمایشگاهی امری دور از دسترس نخواهد بود. بایستی بپذیریم که برپایی نمایشگاه‌ها , سریع‌ترین شیوه برای بهبود اقتصادی است و درصورت توجه بیشتر دولت و وزارت صمت به سایت‌های استانی , تسهیل کارهای آنها و برگزاری نمایشگاه‌های استانی در فهرست شغل های آسیب‌پذیر , نمایشگاه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رونق را به اقتصاد بازمی‌گردانند و به اشتغال سرزمین امداد میکنند .

نمایشگاه‌ها با ماهیت و قدرتی که دارا‌هستند میتوانند مکانی باشند تا تولیدکنندگان بازارهای مصرف تازه خویش را بیابند و مصرف‌کنندگان هم با مزیت‌ کالاهای متفاوت آشنا شوند . ضروری است اهمیت برپایی نمایشگاه‌های تجاری در دوران پسا کرونا دورازشوخی گرفته شود تا اقتصاد , فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای گوناگون رونق اقتصادی را از سر بگیرند.