نمایشگاه پلاستیک عمان

  • کشوری امن جهت تجارت و سرمایه گذاری
  • قابلیت صادرات مجدد از کشور عمان به کشورهای امریکایی و افریقایی
  • تعرفه گمرکی صفر میان عمان، امریکا و سنگاپور

ثبت نام نمایشگاه پلاستیک عمان