با توجه به اهمیت فراورده‌های نفتی در زمینه‌های مختلفی مانند وسائط نقلیه، سوخت، روغن موتور، ساخت قطعات خودرو، تامین سوخت موشک، سفینه‌های ماهواره‌بر همچنین تجهیزات گاز که به دو دسته کلی تجهیزات ثابت و دوار تقسیم میشود، که تجهیزات ثابت دسته‌ای از مواد است که حرکتی از خود ندارد مانند وسل و کانتر، اما تجهیزات دوار با سرعت مختلف رفت و برگشتی عمل می‌کنند مانند توربین، کمپرسور؛ باید به نفش این صنعت در رونق تولید پرداخت.

حال باید بدانیم نقش و جایگاه صنعت پتروشیمی در ایران چیست؟

با توجه به گستردگی کاربرد تجهیزات پتروشیمی و اینکه ایران جایگاه ششم در صنعت پتروشیمی نسبت به 71 بخش اقتصادی کشور را دارد باید از لحاظ اقتصادی و تولید غنی گردد. پتانسیل و مزایای زیادی که ایران به دلیل نفت خام دارد سبب میشود که توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار باشد. بنابراین به‌منظور تصمیم‌گیری مطلوب‌تر و توصیه‌‎های سیاستی دقیق‌تر در راستای تحقق اهداف قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور مواردی ضرورت دارد که عبارتند از:

  • تشریح جایگاه بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در اقتصاد ایران و بررسی اهمیت این بخش و پیوندهای آن با سایر بخش‌های اقتصادی ضروری است.
  • تعیین جایگاه بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در اقتصاد ایران