طبق گزارشات تحریریه شرکت توسعه نمایشگاهی شریف ، افزایش صادرات یکی از راهکار‌ها میباشد که در اسناد بالادستی کشور نیز بیان گردیده است.

باید بدانیم که صنعت پتروشیمی از مصارف گازرسانی کشور سهم 9 درصدی را دارد. بنابراین صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم با نفت و گاز دارد. همچنین در صورت حذف بخش پتروشیمی سبب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد؛ زیرا ساخت محصولات لاستیک، پلاستیک، سوخت هسته‌ای، حمل و نقل جاده‌ای، بخش ساختمانی همه و همه در گرو تولید و رونق محصولات پتروشیمی خواهد بود. بر اساس مطالعات تطبیقی در این خصوص باید تعاملات صنعت پتروشیمی با شرکتها و کشورها زیاد باشد. با توجه به اینکه صنایع پایین دستی پتروشیمی به طور مستقیم و غیر مستقیم مشاغل متعددی را ایجاد می‌کند پیوند صنایع پتروشیمی با بخش اقتصادی کشور قابل ملاحظه است.

بر اساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه مقرر شده صادرات غیرنفتی کشوربا رشد متوسط سالیانه 7/21 درصد از حدود 9/46 میلیارد دلار در سال 1396 به حدود 113 میلیارد دلار در سال 1400 باید برسد. همچنین مقرر شده که متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه به 8 درصد برسد که در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده بخش صنعت 3/9 درصد هدفگذاری شده است. تولید پایدار و روند رو به رشد برای رونق تولید اهمیت دارد. امروزه باید تنوع محصولات مشتق شده از صنایع پتروشیمی گوناگون باشد تا بتوان در سطح منطقه و بعد از آن به صورت جهانی رقابت داشت و از این طریق به رونق تولید رسید. اصطلاحات واحد فرایند، گسترش زیرساخت‌ها میتوان به رشد و رونق کمک کند. محصولاتی اعم از گروت، مقاوم سازی (ضد انفجار و ضد حریق)، پوشش محافظتی در برابر مواد شیمیایی( مخازن ذخیره، روکش محافظتی)، درزگیر جزء محصولات کاربردی صنعت پتروشیمی است.

راه رونق تولید و جلوگیری از ضربه پذیری اقتصادی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چیست
راه رونق تولید و جلوگیری از ضربه پذیری اقتصادی