ایمیل: baghdad[at]irexpoevent.com

تلفن همراه: 09014054005

مدیر: علیرضا شجاعی

تلفن: 02144787934